Uppdatera maskinen

     Här kan du ladda ner den senaste uppdateringen för din ScanNCut.

1. Kopiera filen till en USB-sticka. (Om det finns en gammal uppdatering  ditt USB-minne, ta bort den)

2. Stäng av din ScanNCut och anslut USB-minnet.

3. Tryck på knappen som drar in mattan i maskinen och sätt på maskinen.

4. Följ meddelandet på displayen, (klicka OK) och uppdateringen startas och slutförs.

5. Stäng av maskinen ta bort USB-minnet och starta den igen. Maskinen är uppdaterad.