Type Converter

Med detta program kan du konvertera TTF typsnitt till en skärfil.