Rengöra maskinen

Om det finns vertikala linjer eller tomma områden i den skannade bilden kan ludd eller damm ha ackumulerats i maskinen. Rester kan också fastnat på matarvalsens yta, förhindra att en matta matas in eller ut korrekt. Använd en mjuk borste för att rengöra den.

 1. Stäng av maskinen och koppla ur nätsladden och koppla sedan ur nätadaptern ur nätkontakten på maskinens baksida.

  img
 2. Öppna locket på maskinens framsida.

  img
   
 3. Ta bort hållaren från vagnen.

  img
   
 4. Använd en borste för att rengöra runt matarplatsen och vagnen.

  img