Justering av knivens längd

Lämplig bladförlängning varierar beroende på materialtyp och tjocklek. Innan du placerar hållaren i vagnen vrider du hållarens lock för att justera bladförlängningen och utför sedan en provskärning.

Skärinställningar

Använd följande tabell för att välja lämpliga inställningar enligt materialet som ska skäras.

Material och dess tjocklek

_Bladskala_

_Skärtryck
_
Kniv / Skärblad
Standard
_(Turkos)_

Djup
_(Lila)_

Papper
Printer paper
80 g/m²
(0.1 mm)
3
-1

-
Scrapbook paper
(thin)
120 g/m²
(0.15 mm)
3.5
0

-
Scrapbook paper
(medium-thick)
200 g/m²
(0.25 mm)
4
0

-
Cardstock (thin)
200 g/m²
(0.25 mm)
4
0

-
Cardstock
(medium-thick)
280 g/m²
(0.35 mm)
5
0

-
Vellum, tracing paper
0.07 mm
3
0

-
Poster board (thin)
280 g/m²
(0.35 mm)
5.5
0

-
Poster board (thick)
400 g/m²
(0.5 mm)
7.5
4

-
Tyg
Thin cotton fabric
(for quilt piece)
0.25 mm
4
4

-
Thin cotton fabric
(except for quilt piece)
0.25 mm
4
4

-
Flannel (for quilt piece)
0.6 mm
6.5
4

-
Flannel
(except for quilt piece)
0.6 mm
6.5
4

-
Felt
1 mm
5
5
-

Denim 14 oz
0.75 mm
5.5
6
-

Övriga _material_
Plastic sheet (PP)
0.2 mm
4
0

-
Vinyl
0.2 mm
4
0

-
Magnet
0.3 mm
5.5
0

-
Sticker or seal
0.2 mm
4
0

-


Inställningarna som anges i tabellen är ungefärliga. Inställningen kommer att variera beroende på typ och tjocklek på det material som ska skäras. Var noga med att göra en test-snitt först.

Lämplig bladförlängning

Justera bladförlängningen så den något överstiger tjockleken på det material som ska skäras. Använd markeringen på hållaren för att göra justeringen.

img
(1) Ändan på hållarens lock
(2) Material som skall skäras
(3) Längden på knivspetsen

Var försiktig så att bladet inte sticker ut för mycket. Kniven kan skära även om den bara kommer ut något från hållaren. Om för mycket av bladet är ute kan det brytas.

Justering av skärbladet

 1. Tag av skyddshatten.

  Efter användning, var noga med att dra in bladet i hållaren och sätta på skyddslocket.

  image

  Låt inte spädbarn / barn sätta skyddslocken i munnen.

 2. Med referensmarkeringen på hållaren vänd mot dig, vrid locket helt åt höger för att förlänga knivspetsen så mycket det går.
  img
  (1) Referensmarkeringen
  (2) Förläng knivspetsen så mycket det går.
 3. Kontrollera materialets tjocklek och justera sedan förlängningen av kniven.
 4. img
  (1) Vrid till vänster för att minska knivens längd.
  (2) Vrid till höger för att öka knivens längd.