Byta kniv / Skärblad

 1. Vrid bort hållarens lock för att ta bort det.
  img
 2. Stick bladet rakt in i gummiområdet på baksidan av den medföljande spateln.
  img

  (1) Gummiområde
  (2) Spatel

 3. Dra upp hållaren för att lämna bladet i gummiområdet.

  img

Installera

 

 

 1. Ta tag i det nya bladets axel och sätt sedan in det i bladspåret i hållarens ände.

  Bladaxeln hålls på plats med en magnet i hållaren. Sätt långsamt in knivaxeln och släpp sedan långsamt efter att axeln har snäppt på plats mot magneten.

  img

 2. Vrid på hållarlocket för att fästa det på hållaren.

  Dra åt locket helt tills knivförlängningen når sitt maximala läge och lossa sedan locket tills bladet inte längre är synligt.

  img

  (1) Dra åt locket tills knivförlängningen når sitt maximala läge.
  (2) Lossa locket tills bladet blir osynligt från lockets ände.

  Lossa hållarens lock tills knivspetsen inte längre är synlig. Bladförlängningsskalan på hållaren gäller när bladet börjar förlängas från lockets ände.

 • När du har tagit bort bladhållaren från maskinen måste du dra tillbaka bladet i hållaren och fästa skyddslocket.
 •  Låt inte kniven ligga utan skyddslocket. Annars kan skador uppstå.
 •  Ta bort skyddslocken från bladhållaren innan du fäster den i maskinvagnen.
 •  Låt inte spädbarn / barn sätta skyddslocken i munnen.